Lại chuyện âm nhạc (Lê Phan) – Người Việt

Lại chuyện âm nhạc (Lê Phan)Người ViệtÂm thanh lúc gần lúc xa, khi được khi mất qua làn sóng short wave có cái hấp dẫn tuyệt diệu của nó. Những bản nhạc cÅ© trÆ°á»›c 1975, lúc đó là cấm kỵ, …


Read all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.